Bir Derd Ehli Bulsam Derdim Söylesem

      

Bir derd ehli bulsam derdim söylesem
İyi olmaz derdlerim hâlim n'olacak
Hekimler derdime dermân bulamaz
Bir değil beş değil derd kucak kucak

El vurma yarama yaklaşma kardaş
Derdimi soylesem tükenmez baş baş
İçimde yanıyor tütünsüz ateş
Ceset soba gibi kalbim bir ocak

Âşıklar alemde gülmez dediler
Akar göz  yaşlarım silmez dediler
El elin derdini bilmez dediler
Kimler gelip hatırımı  soracak.

Katlan bu cefaya sabreyle gönül
Bu dünyanın işi hep böyle gönül
Başından geçeni sen söyle gönül
Neler geldi geçti oldu olacak

Veysel'in derdine bulunmaz çare
Etseler vücûdun hem pâre pâre
Bir arzuhal sundum hakiki yâre
O yâr gelip yaralarım saracak

 

S <<<Sayfaya geri    A <<<Alfabeye geri